Нетикет на БОЛД

Съдържание:

Уважавайте човека и правото му на мнение

Никога не забравяйте, че отсреща стои човек, когото можете да нараните емоционално. Помнете, че участникът в тази платформа е човешко същество, чиято култура, разбирания и чувства може да са различни от вашите. Когато изразявате несъгласие, правете го с уважение към мнението на другите.

Бъдете почтителен

За да бъдете разбран от повечето хора, използвайте правилен правопис и граматика и избягвайте жаргон, освен ако знаете, че думата или фразата ще бъдат разбрани от другите членове.

Използвайте емотикони за подсказване на интонацията и тона

В писмената реч, когато не се вижда изражението на лицето ви, те са трудно разбираеми. Затова насърчаваме участниците да използват емотикони, когато това е уместно или наложително. Писането изцяло с главни букви пък се приема като израз на агресия/крещене.

Бъдете толерантни и прощавайте грешките на другите

Не пишете съобщения само за да посочите правописните, пунктуационни или стилистични грешки на някого. Помнете, че може да има хора с различни от вашите възраст, култура и образование, хора с увреждания или просто разсеяни хора.

Уважавайте личната неприкосновеност

Не си позволявайте да публикувате лична кореспонденция, водена с член на БОЛД, без да сте получили предварителното му съгласие и одобрение да направите това.

Не публикувайте информация, чието разпространение противоречи на националното или международно законодателство

Не публикувайте информация, защитена с авторско или друго право, без разрешение от собственика на правата.

Бъдете релевантен

Не публикувайте неподходящи връзки, коментари, мисли, снимки или постове, отклоняващи се от темата на дискусията.

Не окупирайте цялата платформа

Може да сте експерт в обсъжданата област и да искате да кажете много, но всеки има нужда от възможност да сподели своето мнение.

Първо се ориентирайте

Ако сте нов член на БОЛД, преди да започнете активно участие в дискусиите, прекарайте известно време в преглед на темите и дискусиите. Прегледайте и взетите решения и позиции, публикувани на уебсайта.